ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระนอง Ø
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 142 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 089940

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089208

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-ภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+ (ตามความสามารถ

งานประจำ : 9,000+ (ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086858

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ สาขาภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ สาขาภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+ตามความสามารถ

งานประจำ : 9,000+ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085364

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น-โซนภาคใต้ตอนบน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น-โซนภาคใต้ตอนบน

งานประจำ : เงินเดือน 23,000++

งานประจำ : 23,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082017

พนักงานธุรการ-สุราษฎร์ธานี

พนักงานธุรการ-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 8,500 -10000ขึ้นไป

งานประจำ : 8,500 -10000ขึ้นไป ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082016

พนักงานธุรการ-สงขลา ด่วนมาก!!!

พนักงานธุรการ-สงขลา ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 8,500++ (ขึ้นอยู่กับคว

งานประจำ : 8,500++ (ขึ้นอยู่กับคว ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 077524

พนักงานขับรถส่งสินค้าประจำ จ.สุราษฎร์ธานี

พนักงานขับรถส่งสินค้าประจำ จ.สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,600 ++

งานประจำ : 9,600 ++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
จัดส่งสินค้าตามออเดอร์/ดูแลรถขนส่ง
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073498

พนักงานธุรการ-ระนอง

พนักงานธุรการ-ระนอง

งานประจำ : เงินเดือน 9,800+

งานประจำ : 9,800+ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073496

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer service)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer service)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริการด้านอื่นๆ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และรับคำสั่งซื้อ และจัดทำใบเสนอราคา
- ติดตามและแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073497

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-นครศรีธรรมราช

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++

งานประจำ : 20,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071093

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำสาขา จ.สงขลา

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำสาขา จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 9,600 ++

งานประจำ : 9,600 ++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถ / ส่งสินค้า / ดูแลรถ / วางบิล / เก็บเช็ค / รูดการ์ด
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058655

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

งานประจำ : 18,000 +++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 058656

ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 40000+++

งานประจำ : 40000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่น-เขตพื้นที่ภาคใต้
- รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธการขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
-บริหารทีมขายโดยการกำหนดแนวทางการปฎบัติให้กับทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
-บริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้กับลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058657

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ภูเก็ต

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058658

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

งานประจำ : 18,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058659

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058660

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

งานประจำ : 18,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058661

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง

งานประจำ : เงินเดือน 8000-10000 ขึ้นไป

งานประจำ : 8000-10000 ขึ้นไป ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดระนอง -กทม. สงขลา , สุราษฎร์ และส่งของตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ยกสินค้า ขึ้นสินค้าลงสินค้า
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 058662

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

งานประจำ : 18,000 +++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058645

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง