ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระนอง Ø
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง

เลขที่ประกาศ : 058655

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

งานประจำ : 18,000 +++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058656

ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 40000+++

งานประจำ : 40000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่น-เขตพื้นที่ภาคใต้
- รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธการขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
-บริหารทีมขายโดยการกำหนดแนวทางการปฎบัติให้กับทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
-บริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้กับลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058657

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ภูเก็ต

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058658

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

งานประจำ : 18,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058659

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058660

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

งานประจำ : 18,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058661

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง

งานประจำ : เงินเดือน 8000-10000 ขึ้นไป

งานประจำ : 8000-10000 ขึ้นไป ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดระนอง -กทม. สงขลา , สุราษฎร์ และส่งของตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ยกสินค้า ขึ้นสินค้าลงสินค้า
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058662

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

งานประจำ : 18,000 +++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058645

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058646

ผู้จัดการทั่วไป( General Manager)

ผู้จัดการทั่วไป( General Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
เป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานด้านการขาย และงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058647

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

งานประจำ : 20,000 - 30,000 ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง,สวัสดิการ,แรงงานสัมพันธ์,ประกันสังคม,แรงงานต่างด้าว
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058648

พนักงานสำรวจลูกค้า(Lead Qualify)

พนักงานสำรวจลูกค้า(Lead Qualify)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ค้นหาลูกค้าและสำรวจร้านค้าเป้าหมายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อป้อนให้แก่ฝ่ายขาย,วางแผนและลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลลูกค้า
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058649

พนักงานฝ่ายขายออนไลน์ (ด่วน)

พนักงานฝ่ายขายออนไลน์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
รายละเอียดงาน
- ดูแลช่องทางการขาย Online : Lazada, Shopee และช่องทางการขายอื่นๆ
- ทำการตลาดออนไลน์โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง โดยใช้ช่องทาง Facebook Fan Page, Website Online, Line เป็นต้น
- เขียน Content ได้น่าสนใจ
- นำเสนอ Promotion ทางการตลาดออนไลน์ Event แคมเปญ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058650

Customer Service (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)

Customer Service (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++ (แล้วแต่ประสบก

งานประจำ : 10,000++ (แล้วแต่ประสบก ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- รับสายลูกค้าเพื่อประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
- โทรสอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058651

วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)

วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 + (ตามความสามารถ

งานประจำ : 18,000 + (ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักการหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
-ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าเเละใหม่ได้อย่างมีหลักการเเละมีประสิทธิภาพ
-ทำหน้าที่สนับสนุน-ประสานงานงานด้านคุณภาพทางวิศวกรรมแก่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ตลอดจนลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับปร
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058652

พนักงาน ขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ชุมพร

พนักงาน ขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน 16,000(เงินเดือน+ค่าเ

งานประจำ : 16,000(เงินเดือน+ค่าเ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058653

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 + (ตามความสามารถ

งานประจำ : 18,000 + (ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058654

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+ (ตามความสามารถ

งานประจำ : 15,000+ (ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ดูแลการสรรหาพนักงาน ประสานงาน และทำการนัดสัมภาษณ์
จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล
จัดทำเอกสารต่างๆของพนักงานเข้าใหม่ และจัดการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก
จัดทำรายชื่อพนักงานบริษัท
จัดสวัสดิการให้กับพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
มีน้าที่ควบคุม ดูแลการลางานและจัดเก็บใบลาของพนักงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง