ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระนอง หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระนอง Ø
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 173596 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 115212

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-สงขลา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++

งานประจำ : 20,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 171198

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าและขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าและขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. ระนอง
1.จัดสินค้าตามใบออเดอร์
2.ตรวจนับสินค้าที่มาส่งเเละจัดเก็บเข้าคลัง
3.แพ็คสินค้า
4.งานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 170680

ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครพนักงานขายซิมระบบเติมเงิน Dtac โซนพื้นที่ จ.สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ เปิดรับ 2 อัตรา (ทำงานเป็นทีมไปกลับทุกวัน+มีรถรับ-ส่ง)

ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครพนักงานขายซิมระบบเติมเงิน Dtac โซนพื้นที่ จ.สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ เปิดรับ 2 อัตรา (ทำงานเป็นทีมไปกลับทุกวัน+มีรถรับ-ส่ง)

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. ระนอง
• มีหัวหน้าทีมดูแลฝึกสอนงานให้ ไปรับ-ไปส่งในทุกวัน
• ลงพื้นที่นำเสนอขายซิมการ์ดแบบเติมเงิน
• ปิดการขายให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่น ซิมเติมเงิน Dtac

• ฐานเงินเดื
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115206

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-ภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++

งานประจำ : 20,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148675

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++

งานประจำ : 20,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115207

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-ประจวบฯ,ชุมพร (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-ประจวบฯ,ชุมพร (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++

งานประจำ : 20,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115211

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น-โซนภาคใต้ตอนบน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น-โซนภาคใต้ตอนบน

งานประจำ : เงินเดือน 23,000++

งานประจำ : 23,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144364

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 8,500 + (ตามความสามารถ

งานประจำ : 8,500 + (ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และระนอง
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147740

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++

งานประจำ : 20,000++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158860

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและธุรการ สาขาสุราษฎร์ธานี **ด่วนมาก!!**

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและธุรการ สาขาสุราษฎร์ธานี **ด่วนมาก!!**

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป และขึ้นอ

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป และขึ้นอ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 30/03/2564

เลขที่ประกาศ : 156326

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+ (ตามความสามารถ

งานประจำ : 15,000+ (ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ดูแลการสรรหาพนักงาน ประสานงาน และทำการนัดสัมภาษณ์
จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล
จัดทำเอกสารต่างๆของพนักงานเข้าใหม่ และจัดการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก
จัดทำรายชื่อพนักงานบริษัท
จัดสวัสดิการให้กับพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
มีน้าที่ควบคุม ดูแลการลางานและจัดเก็บใบลาของพนักงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 02/03/2564

เลขที่ประกาศ : 152032

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า QC Line ประจำโรงงานวังน้อย (เน้นมีประสบการณ์หัวหน้างาน QA/QC โรงงานอาหาร 1-3 ปีขึ้นไป)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า QC Line ประจำโรงงานวังน้อย (เน้นมีประสบการณ์หัวหน้างาน QA/QC โรงงานอาหาร 1-3 ปีขึ้นไป)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,0000

งานประจำ : 15,000 - 20,0000 ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
• ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลูกค้า,บันทึกบัญชีการรับเงินจากลูกค้า และติดตามหนี้ลุกค้า
• จัดทำใบสั่งจอง,วางบิล และออกใบกำกับภาษี
• จัดทำแฟ้มภาษีขายประจำเดือน ประกอบด้วย ใบกำกับภาษี,ใบสำคัญรับ,รายงานเงินสด และรายงานบันทึกการชำระเงินจากลูกค้า
• ตรวจสอบราคาสินค้า,ประมาณการรับ,งบกระแสเงินสด
• ประสานจัดส่งเอกสารลูกหนี้ให้กับลูกค้า
• สรุปรายงานลูกหนี้ประจำเดือน
• จัดทำรายงานเบิกสินค้ากับสำนักงานใหญ่
• จัดแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
• ส่งรายงานตารางการทำงานของพนักงานสาขาประจำวัน ให้กับสำนักงานใ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 06/01/2564
เลขที่ประกาศ : 115209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำสาขา จ.สงขลา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำสาขา จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 9,600 ++

งานประจำ : 9,600 ++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถ / ส่งสินค้า / ดูแลรถ / วางบิล / เก็บเช็ค / รูดการ์ด
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115210

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-ภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+ (ตามความสามารถ

งานประจำ : 9,000+ (ตามความสามารถ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115208

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

งานประจำ : 16,000+++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 106131

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น-โซนภาคใต้ตอนล่าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น-โซนภาคใต้ตอนล่าง

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 ++

งานประจำ : 23,000 ++ ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 11/10/2562

หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง